Stoiciu, Victoria

Annual review of labour relations and social dialogue

Romania : 2018
Bratislava, 2019

Download publication (1,8 MB PDF-File)


Youth study Romania 2018/2019

Berlin, 2019

Download publication (640 KB, PDF-File)


Studiul despre tinerii din România 2018/2019

Bucharest, 2019

Download publication (700 KB, PDF-File)


Guga, Ştefan

Industria auto, încotro? Tendinţe globale, perspective periferice

Bucharest, 2019

Download publication (1,8 MB PDF-File)


Ajder, Corina; Musiolek, Bettina; Stoiciu, Victoria

Country profile Romania

One day of a garment workers' stay at home husband
Bucharest, 2019

Download publication (5,4 MB PDF-File)


Lungu, Laurian

Beyond the Maastricht criteria

Romania country study
Bucharest, 2018

Download publication (12 MB, PDF-File)


Educaţie pentru democraţie în şcolile din România

Bucharest, 2018

Download publication (1,5 MB PDF-File)


Guga, Ştefan; Mihăilescu, Adina; Spatari, Marcel

Coşul minim de consum lunar pentru un trai decent pentru populaţia României

Bucharest, 2018

Download publication (1 MB, PDF-File)


Bergrath, Jan

"Dacă este posibil, viraţi!"

Dificultăţi şi necesităţi ce impun o nouă reglementare a condiţiilor de muncă şi a salarizării şoferilor europeni de autocamioane
Bucharest, 2018

Download publication (2,1 MB PDF-File)


Viitorul industriei autovehiculelor

Transformarea prin eşec sau prin proiectare?
Bucharest, 2018

Download publication (29 MB, PDF-File)


back to top