FES în România

Misiunea noastră în România

Fundaţia Friedrich Ebert este reprezentată în România din anul 1994 şi are drept scop promovarea democraţiei, a statului de drept şi dezvoltarea unei societăţi civile active sprijinind astfel crearea unei societăţi româneşti bazată pe solidaritate şi echitate socială.
Accentul activităţilor noastre cade pe educaţia politică, pe consiliere şi pe promovarea dialogului între clasa politică şi societate prin organizarea de traininguri, conferinţe, workshopuri, întâlniri de experţi şi programe de schimburi de experienţa internaţionale. În plus Fundaţia Friedrich Ebert România furnizează consiliere politică prin analize şi studii ştiinţifice.

Democraţie, participare şi stat de drept

Chiar şi dupa aderarea la Uniunea Europeană, România se confruntă cu provocarea consolidării instituţiilor sale democratice, iar cultivarea unei culturi democratice care să o aducă în conformitate deplină cu standardele UE. Fundaţia Friedrich Ebert contribuie la acest obiectiv prin susţinerea unui proces de modernizare şi democratizare în interiorul partidelor politice, a justiţiei, dar şi prin promovarea participării politice a organizaţiilor neguvernamentale şi a cetăţenilor. Prin cooperarea cu partidele se urmăreşte întărirea competenţelor politice şi programatice, responsabilizarea şi orientarea politicii acestora spre valori şi cetăţean. Totodată, FES pune accentul pe crearea unei societăţi informate şi tolerante, capabilă să analizeze şi să evalueze critic partidele şi programele acestora, precum şi prin implicarea şi participarea cetăţenilor la procesul democratic de luare a deciziilor.

Dreptate socială şi incluziune socială prin dezvoltare durabilă

Dezvoltarea sustenabilă şi dreptatea socială sunt principii care rar îşi găsesc fundamentul în reformele economice şi sociale din România. Argumentaţiile sumare folosite în mediul politic, cât şi în mass-media menite să vină spre soluţionarea provocărilor economice, sociale sau ecologice cu care se confruntă ţara nu sunt capabile să creeze un model de dezvoltare al societăţii româneşti. FES vine în ameliorarea acestei situaţii prin iniţierea unui dialog intensiv şi constructiv pe diverse dimensiuni ale dreptăţii sociale şi propunerea de reforme care să sprijine un stat social. Pe lângă instrumentele clasice ale analizei şi formulării de recomandări prin publicaţii, conferinţe şi intervenţii ale experţilor, Fes pune accentul şi pe iniţierea unui discurs prin new media şi portale online.

Relaţii de muncă, dialog social şi sindicatele

Chiar şi după 20 de ani de la schimbarea de sistem, relaţiile de munca din România nu au ajuns să fie o problemă rezolvată. Drepturile sindicale sunt diminuate, numărul de angajaţi sindicalizaţi in continua scădere, astfel ca sindicatele se văd incapabile să modeleze condiţiile de muncă ale angajaţilor sau să influenţeze procesul politic de luare a deciziilor. FES sprijina sindicatele româneşti prin furnizarea continuă de programe ed formare şi seminarii adresate membrilor de sindicat şi prin facilitarea schimbului de experienţa cu sindicatele europene.

nach oben